Tidskriften PsykoterapiTillbaka till Psykoterapicentrum 

Tidskriften psykoterapi            Tidigare nummer            Artikelregister            Artiklar i fulltext            Psykoterapicentrum

Psykoterapi – nummer 3 2022

Ordförande har ordet

Kära medlemmar

Vi går mot mörkare tider återigen. I höstmörkret och kylan förnimmer jag något av det motsvarande inom mig. Vi får ständiga tecken på att vårt samhälle polariseras, segregeras och att primitiva krafter tar större utrymme i såväl debatter som i våldsamt utagerande. Det är otäckt att se hur relativt snabbt detta normaliseras, utan att vi egentligen märker det. Vi behöver alla vara vaksamma på just dessa underströmmar av acceptans och tolerans som sakta smyger sig in i språket, beteendet och tänkandet.

Något liknande som långsamt sker och sakta vinner acceptans inom vårt fält är utvecklingen av bemötande och behandling av psykiskt lidande inom offentlig vård. Här kan jag starkt rekommendera er som ännu inte har läst Gunnar Bohmans artikel (Psykoterapi 2, 2022) att göra det. Hela artikeln pekar mot den skrämmande nedåtgående spiralen inom offentlig vård och behandling, där den medicinska modellen utpekas som det mest effektiva såväl i behandlingstermer som i ekonomiska aspekter. Denna inställning kan i högsta grad ifrågasättas utifrån artikelns faktaunderlag. Artikeln visar att individanpassad behandling (så kallad personcentrerad vård), med möjlighet att erbjuda varierande psykoterapeutiska metoder efter individuella behov, i andra länder visat sig vara det mest effektiva för behandling av psykiskt lidande.

Man kan fråga sig varför vi i Sverige fortsätter att behandla psykiska problem utifrån en somatisk-medicinsk modell som motverkar helhetssynen och i stället bidrar till en fragmentering utifrån att behandla enskilda symptom som isolerade företeelser. Vi vet ju vid det här laget att detta kan vara negativt även i den somatiska vården. Sammantaget kan man ställa sig frågan om var den humanistiska grundsynen som fundament i vårt samhälle har tagit vägen. Vi behöver fundera hur vi tillsammans och enskilt kan påverka riktningen för synen på och behandling av psykiskt lidande.

Styrelsen håller på att diskutera temat och försöker hitta olika gynnsamma vägar att arbeta med dessa frågor. Vi tar gärna emot tankar och synpunkter från er.

Vi fortsätter förstås även att utveckla kunskap och reflektera kring viktiga frågor inom vår profession, till exempel så har vi under oktober haft en ringa men ack så viktig medverkan i Psykoterapimässan. Där hade vi dels en egen monter och dels ett deltagande i seminariet: Klinisk mötesplats med vår representant Viola Argus-Zivaljic. Mässan erbjöd ju förstås även mycket annat psykoterapeutiskt intressant att lyssna på.

Ett annat event är vår Höstkonferens: ”Det omedvetnas betydelse i psykoterapi” som äger rum den 2 december på Stockholms universitet (programmet ligger ute). Vi har också flera intressanta medlemsseminarier på lokal nivå med möjlighet till digital medverkan, se vår hemsida.

Jag vill avsluta med Psykoterapicentrums nya logga och slogan.

 

 

  

     Oktober 2022

     Teci Hill
     Ordförande
     Psykoterapicentrum

 

 

KANSLI
Engelbrektsgatan 35 B
114 32 Stockholm

Telefon: 08-20 15 89
E-post: info@psykoterapicentrum.se

Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Presentation in English

ARBETSGRUPPER
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Landstingspsykoterapi
Nationell samverkan
Internationell samverkan

LOKALFÖRENINGAR
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Uppsala
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

PSYKOTERAPI/INSIKTEN
Senaste numret
Ordförandes krönika
Artiklar i fulltext
Tidigare nummer
Artikelregister

KONFERENSER
Konferenskalendarium

MEDLEMSINFORMATION
Nyhetsbrev/forum

DYNAMISK PSYKOTERAPI
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

SÖK EN PSYKOTERAPEUT
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Copyright © 1997–2022
web@psykoterapicentrum.se