Tidskriften PsykoterapiTillbaka till Psykoterapicentrum 

Tidskriften psykoterapi            Tidigare nummer            Artikelregister            Artiklar i fulltext            Psykoterapicentrum

Psykoterapi – nummer 1 2022

Ordförande har ordet

Kära medlemmar

I skrivande stund befinner vi oss återigen mitt i pandemin. Tiden, både bakåt och framåt börjar bli lite suddig i konturerna. De senaste två åren är som inbäddade i ett töcken och framtiden ter sig alltmer okontrollerbar och svår att planera. Hur dessa två senaste pandemiår har påverkat oss är alltför tidigt att utröna. Dock kan vi redan nu förstå att det har påverkat oss som individer men även på samhälls- och global nivå. Ofta hör jag att det känns som om de sista två åren har försvunnit och att man inte heller kan se mot framtiden med tillförlit på grund av de ständigt nya coronavågorna som sköljer över oss och slår undan mycket av vår känsla av kontroll. Det nya normala är kanske att vi inte på samma sätt räknar med att det vi tänkt och planerat självklart kommer att bli av. Det kanske inte är så tokigt trots allt då det ju talar om en mer realistisk existentiell förankring. Inte minst med tanke på hur vi tär på jordens resurser som om dessa vore outtömliga. I bästa fall leder det kanske till en ökad strävan efter en balans mellan att fortsätta vara och en medveten reflektion om vad detta innebär samt dess konsekvenser. Detta ser jag som kärnan i det vi arbetar med som psykoterapeuter och att det sker hela tiden på något plan i varje samtal, inom oss och med våra patienter/klienter.

Psykoterapicentrum gör så gott vi bara kan för att fortsätta med våra aktiviteter, även om vi just nu är högst osäkra på huruvida Vårkonferensen kommer att bli helt digital eller kommer erbjuda digital medverkan för den som vill. Vårt program är vid det här laget klart och det kan sägas att presentatörer numera börjar få alldeles förskräckligt fulltecknat och ibland är mycket svåra att engagera. Detta till skillnad från i början av pandemin då många eftertraktade föreläsare plötsligt hade oceaner av tid över då de inte längre behövde resa. Detta är alltså ett minne blott för numera är den resande tiden intecknad av digitala föreläsningar långt in i framtiden för dessa föreläsare. Vi lyckades trots detta att med enträget arbete att få ihop ett mycket intressant program som vi är glada att få presentera.

Vidare är vi mycket glada över att vi efter en lång paus kunde återuppta inspelning av vår Pod ”Det gåtfulla psyket” med ett fint inläst avsnitt om drömmar. Vilket för övrigt ju är ett klassiskt psykodynamiskt inslag som man mycket väl kan fundera över vart det tog vägen i och med korttidspsykoterapins/den kortare psykoterapins etablering inom den offentliga vården, för att knyta an till Vårkonferensens tema.

De lokala föreningarna anordnar som vanligt många intressanta seminarier med såväl fysisk som digital närvaro.

Jag hoppas att vi ses på Vårkonferensen i någon relaterande form.

Januari 2022

Teci Hill
Ordförande
Psykoterapicentrum

 

 

KANSLI
Engelbrektsgatan 35 B
114 32 Stockholm

Telefon: 08-20 15 89
E-post: info@psykoterapicentrum.se

Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Presentation in English

ARBETSGRUPPER
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Landstingspsykoterapi
Nationell samverkan
Internationell samverkan

LOKALFÖRENINGAR
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Uppsala
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

PSYKOTERAPI/INSIKTEN
Senaste numret
Ordförandes krönika
Artiklar i fulltext
Tidigare nummer
Artikelregister

KONFERENSER
Konferenskalendarium

MEDLEMSINFORMATION
Nyhetsbrev/forum

DYNAMISK PSYKOTERAPI
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

SÖK EN PSYKOTERAPEUT
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Copyright © 1997–2022
web@psykoterapicentrum.se