Tidskriften PsykoterapiTillbaka till Psykoterapicentrum 

Tidskriften psykoterapi            Tidigare nummer            Artikelregister            Artiklar i fulltext            Psykoterapicentrum

Psykoterapi – nummer 1 2019

Att ta adjö är att dö en smula

Det börjar närma sig för mig att lämna ordförandeposten i Psykoterapicentrums riksstyrelse. Efter sju år i Psykoterapicentrums lokalstyrelse Skåne och fyra år i riksstyrelsen är det nu dags för mig att lämna och gå vidare.

Psykoterapicentrum har från första stund betytt väldigt mycket för mig. Redan under min steg 1- utbildning lusläste jag tidskriften Insikten/Psykoterapi, insöp varje ord, reste till Stockholm för att delta i Vår- och Höstkonferenserna och fick på så sätt en tillhörighet.

Jag vet också att Psykoterapicentrum betyder oerhört mycket för fler än mig, som förening för psykoterapeuter, för inspiration, tillhörighet och stöd i ett angeläget och krävande arbete.

När jag fick frågan om jag ville delta i styrelsearbetet i Lokalföreningen Skåne kände jag mig mycket hedrad. Jag kom att representera Psykoterapicentrum inom Region Skånes Samverkansorgan för Privata vårdgivare. Psykoterapeuter med Psykodynamisk inriktning fick genom detta arbete möjlighet att teckna avtal och blev ackrediterade för både längre och kortare terapier. Psykoterapicentrum Skåne har fortsatt en representant i samverkansorganet mellan privata vårdgivare och Hälso- och Sjukvårdsnämnden.

Mitt engagemang i Riksstyrelsen har under de senaste åren handlat mycket om att nå ut med kunskap om psykodynamisk terapi till politiker och beslutsfattare. Vi har arbetat hårt med att informera om det numera robusta vetenskapliga stödet för psykodynamisk terapi och vikten av valfrihet för alla patienter och Psykoterapicentrum är nu en respekterad röst i dessa sammanhang.

Psykoterapicentrums styrelse har också medverkat i nätverksarbete som stöd för terapeuter i olika delar av landet. Som medlem kan man vända sig till styrelsen för hjälp med att starta upp ett nätverk eller med andra idéer som Psykoterapicentrum kan hjälpa till att stötta, stödja eller hjälpa till att realisera. Så har vi till exempel kunnat stödja studentföreningar, vilket vi också fortsatt gör i bland annat Örebro och Lund, ett forum där Psykoterapicentrum de senaste åren kunnat arbeta för att sprida kunskap om psykodynamisk terapi.

Vår kanske största och mest arbetskrävande insats under det senaste året har varit att uppmärksamma de allvarliga brister som finns i Socialstyrelsens senaste Riktlinjer för behandling av depression och ångest. Det är ett arbete som fortfarande pågår, där det senaste är att JO beslutat att utreda Socialstyrelsen. Vi kan inte låta jäv och särintressen styra.

Med detta arbete har vi framförallt skapat en motbild, där psykodynamisk terapi inte kan reduceras till ett undantag utan framträder som ett nödvändigt alternativ för effektiv vård.

Ett annat viktigt arbete som jag engagerat mig i de senaste två åren har varit att försöka hitta en försäkring för våra medlemmar, vilket vi äntligen har rott iland. Alla våra ordinarie medlemmar kan nu teckna Psykoterapicentrums egen företagsförsäkring med tilläggsförsäkringar, till mycket fördelaktiga priser och med bättre villkor än de flesta andra företagsförsäkringar i vår bransch.

Nu är det snart dags för mig att avsluta mitt arbete i Riksstyrelsen och lämna över till en ny och engagerad styrelse, som skall tillträda i april.

Att avsluta, lämna och separera är alltid förknippat med sorg och saknad. Det vet vi mer än väl, inte minst utifrån vårt psykoterapeutiska arbete. Känslan av sorg och saknad finns också för mig.

Vi vet också att det är en nödvändig förutsättning för all utveckling, att något annat och nytt tillåts komma istället.

Det har varit oerhört spännande att få vara med under denna period av Psykoterapicentrums arbete. Mycket har hänt i vårt samhälle under senare år som visar att behovet av genuin psykoterapeutisk kunskap och erfarenhet är mer angelägen än någonsin. Jag tror att vi nu står inför en ny fas, där psykodynamisk kunskap allt tydligare framträder som oundgänglig. Detta innebär samtidigt ett stort ansvar för oss att förmedla och utföra psykoterapeutiskt arbete, grundad i utprövad kunskap och med hög kompetens, lyhördhet och ödmjukhet. För att lyckas behövs både en gemenskap och en tydlig röst som når ut. För mig och för många med mig fyller Psykoterapicentrum väl denna uppgift.

Den 5 april går Psykoterapicentrums spännande Vårkonferens av stapeln i Malmö och den 6 april väljs den nya styrelsen med en ny ordförande. – Vi ses där!

Ann Stevens
Ordförande
Psykoterapicentrum

 

 

KANSLI
Engelbrektsgatan 35 B
114 32 Stockholm

Telefon: 08-20 15 89
E-post: info@psykoterapicentrum.se

Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Presentation in English

ARBETSGRUPPER
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Landstingspsykoterapi
Nationell samverkan
Internationell samverkan

LOKALFÖRENINGAR
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Uppsala
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

PSYKOTERAPI/INSIKTEN
Senaste numret
Ordförandes krönika
Artiklar i fulltext
Tidigare nummer
Artikelregister

KONFERENSER
Konferenskalendarium

MEDLEMSINFORMATION
Nyhetsbrev/forum

DYNAMISK PSYKOTERAPI
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

SÖK EN PSYKOTERAPEUT
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Copyright © 1997–2022
web@psykoterapicentrum.se